Awards & Achievements...    

Synopsis of Glorious Achievements In the Musical Journey

 

  •  Sardar Abasaheb Mujumdar Award
  • Sahitya Samrat N.C.Kelkar Award By Kesari Maratha Trust
  • Award by Maharashtra Sahitya Parishad
  • Akhil Bharatiya Natya Parishad Award , Pune & Mumbai
  • Chaitraban Puraskar from Ga. Di. Ma Pratishthan
  • Best Literature Award by Maharashtra Government
  • Natyadarpan Puraskar
  • Shri.Datto Waman Potdar Puraskar
  • Adi Shakti Puraskar

 

 
www.shailasudhirdatar.com
Developed By : Maitraee Graphics